top of page
Groei in uw onderneming
Neem uw bedrijf onder de loep
Positieve samenwerking
Workshop
Grapefruit and Vitamins

Bedrijven

Heeft uw onderneming de laatste jaren een hoger ziekteverzuim, frequent te wijten aan stressgerelateerde factoren en burn- out? Wenst u uw bedrijfssituatie op het vlak van stressfactoren in kaart te brengen en een actieplan op maat uit te werken? 

Wenst u uw leidinggevenden de nodige tools aan te reiken om hen te helpen burn-out te (h)erkennen, beter aan te pakken en preventief uitval te voorkomen? 

Engageert u zich om uw medewerkers individueel of in teamverband te laten coachen om hen gezond en duurzaam aan het werk te houden of te reïntegreren?

Burn- out is immers een verhaal van gedeelde verantwoordelijkheid! 

Met jarenlange ervaring in de bedrijfswereld rond topics zoals psychosociaal welzijn, stress- en burn-out, preventieve en beleidsmatige aanpak van psychosociale thema's,... zijn wij uw partner om samen te bouwen aan uw stress- en burn- out beleid. Wij kunnen u eveneens helpen met infolezingen, workshops en opleidingen op organisatie en/ of teamniveau evenals voor een bepaalde groep binnen uw onderneming (o.a. HR, leidinggevenden, preventieadviseurs en vertrouwenspersonen,...). 

We bekijken samen de bedrijfsbehoeften en -noden (eventueel aan de hand van een stuurgroep) en geven uw onderneming en de verschillende actoren hierin advies, actie en dynamiek op maat.

bottom of page